Management

  • Event Management
  • Eventsure bedenkt, begeleidt en realiseert bijzondere evenementen. Eventsure begeleidt haar klanten bij de voorbereiding, planning, uitvoering en afronding van hun evenementen waarbij we bij elke opdracht op zoek gaan naar de ideale mix van ‘creativiteit’ en ‘productiviteit’.

  • Crowd Management & Crowd Control
  • Eventsure ondersteunt (lokale) overheden, organisatoren en hulpverleningsdiensten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Door ons ervaring met de praktijk en d.m.v. het behalen van bijkomende hogere opleidingen in crowd management weten we waarmee u als bestuurder of organisator te maken krijgt bij het opzetten van grootschalige, complexe en soms risicovolle evenementen. Eventsure geeft hierbij advies en ondersteuning bij de realisatie van zowel Indoor als Outdoor evenementen als bij de implementatie van nieuwe gebouwen of stadiums.

  • Project Management
  • Eventsure begeleidt en ondersteunt overheden en organisatoren in het organiseren van projecten. Eventsure geeft advies en inspiratie bij de vormgeving van nieuwe projectideëen en geeft ondersteuning bij de voorbereiding, planning, uitvoering en afronding van het project. Eventsure kan hierbij optreden als projectleider in de verscheidene deelprojecten en in de samenstelling van de bijbehorende teams.

← Terug